Hikari

Hikari / อาหารปลาในเขตร้อน

Blog

Hikari Tropical MICRO WAFERS

อาหารสำหรับปลาเขตร้อนที่มีขนาดเล็ก ชนิดเม็ดลอย สามารถใช้ได้กับปลาเขตร้อนขนาดเล็กทุกชนิด ให้คุณค่าทางอาหารที่ดีเยี่ยม
Blog

Hikari Tropical FANCY GUPPY

อาหารประจำวัน สำหรับปลาหางนกยูง เเละปลาเขตร้อนขนาดเล็ก มีคุณค่าทางอาหารครบถ้วน ช่วยพัฒนาสีสันของปลาให้ดูสวยงอย่างเป็นธรรมชาติ
Blog

Hikari Tropical MICRO PELLETS

อาหารสำหรับปลาเขคร้อนขนาดเล็ก ให้คุณค่าทางอาหารครบถ้วน ชนิดเม็ดกึ่งลอยน้ำช่วยให้ปลากินอาหารได้อย่างทั่วถึง
Blog

Hikari Tropical SINKING WAFERS

อาหารประจำวันสำหรับ กลุ่มปลาเเคทฟิช หรือปลาที่หากินตามท้องน้ำ
Blog

Hikari Tropical ALGAE WAFERS

อาหารสำหรับกลุ่มปลาซัคเกอร์ กลุ่มปลากินสาหร่าย ชนิดเม็ดจม อุดมไปด้วยสารอาหารจากพืชในปริมาณสูง ช่วยพัมฒนาการเจริญเติบโตเเละระบบภูมิคุ้มกัน
Blog

Hikari Tropical SINKING CARNIVORE PELLETS

อาหารสำหรับกุล่มปลากินเนื้อ เช่นกลุ่มปลาเเคทฟิช เเละปลากระเบน
Blog

Hikari Tropical MASSIVORE DELITE

อาหารชนิดเม็ดกลมขนาดใหญ่ สำหรับกลุ่มปลากินเนื้อ ที่ให้คุณค่าทางอาหารเทียบเท่าอาหารสด
Blog

Hikari Tropical FOOD STICKS

อาหารประจำวันสำหรับปลาอะโรวาน่า เเละปลากินเนื้อ
Blog

Vibrabites

อาหารปลารูปแบบใหม่ มีคุณค่าทางอาหารครบถ้วนรูปทรงคล้ายหนอน ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโต เเละสัญชาตญาณนักล่าในตัวปลา
Blog

Marine Seaweed Extreme

อาหารสำหรับปลาทะเลที่มีส่วนผสมของ สาหร่ายสูงถึง 68%
Blog

Betta Bio-Gold

อาหารประจำวันสำหรับปลากัด
Blog

Discus Bio-Gold

อาหารสำหรับปลาปอม ปลาเทวดา ปลาหมอเเคระเเละปลาเขตร้อนอื่นๆ สูตรเร่งสี มีโปรตีนสูง
Blog

Coralific Delite

อาหารสำหรับประการัง ช่วยกระตุ้นการตอบสนองการกินอาหาร
Blog

Cichlid Bio-Gold+

อาหารสำหรับปลาหมอ เเละปลาเขตร้อน สูตรเร่งสี เสริมด้วยโปรไบโอติกส์
Blog

PAC ATTACK

อาหารสำหรับเลี้ยงน้องกบสวยงามในกลุ่มกบฮอร์นฟรอก
Blog

CRAB CUISINE

อาหารสำหรับปูเสฉวน กุ้งก้ามกราม กุ้งน้ำจืด และสัตว์น้ำอื่น ๆ
Blog

Shrimp Cuisine

อาหารสำหรับกุ้งน้ำจืดทุกชนิดโดยเฉพาะสายพันธุ์ Caridina หรือ Neocaridina
Blog

Cichlid Staple

อาหารประจำวันสำหรับปลาหมอ เเละปลาเขตร้อน สูตรโปรตีนมาตราฐาน
Blog

Cichlid Gold

อาหารสำหรับปลาหมอเเละปลาเขตร้อน สูตรเร่งสี
Blog

Sinking Cichlid Gold

อาหารสำหรับปลาหมอ เเละปลาเขตร้อน ชนิดเม็ดจม สูตรเร่งสี
Blog

Sinking Cichlid Excel

อาหารสำหรับปลาหมอที่กินพืชเป็นหลัก มีส่วนผสมของจมูกข้าวสาลี
Blog

Cichlid Excel

อาหารสำหรับปลาหมอ เเละปลาเขตร้อน สูตรผสมจมูกข้าวสาลี
Blog

Jumbo Carnistick

อาหารแท่งขนาดใหญ่ ผลิตขึ้นมาเพื่อกระตุ้นเร่งเร้าความอยากกินอาหาร สำหรับปลากินเนื้อเขตร้อนขนาดใหญ๋
Blog

Marine A

อาหารประจำวันสำหรับปลาทะเล อุดมไปด้วยสาหร่ายสไปรูลิน่า ช่วยเร่งสี
Blog

Marine S

อาหารประจำวันสำหรับปลาทะเล มีโปรตีนสูง ช่วยพัฒนาการเจริญเติบโต ให้ปลามีสีสันที่สวยงามเเข็งเเรง
Blog

Hikari Neopros

อาหารชนิดแผ่นสำหรับปลาเขตร้อน มีคุณค่าทางอาหารครบถ้วน อุดมไปด้วยจุลิทรีย์ที่มีประโยช์น
Blog

Hikari Neopros Guppy

อาหารสำหรับปลาหางนกยูง เเละปลาเขตร้อนชนิดอื่นๆ ช่วยเพิ่มสีสันให้ปลามีสีสันที่สวยงามอย่างเป็นธรรมชาติ
Blog

Hikari Marinepros Red

อาหารพรีเมี่ยมสำหรับปลาทะเลชนิดแผ่น เหมาะสำหรับกลุ่มปลาทะเลที่กินเนื้อเป็นอาหาร
Blog

Hikari MarinePros Green

อาหารชนิดแผ่นสำหรับปลาทะเล ที่มีส่วนผสมของจุลิทรีย์โปรไบโอติก
Blog

Hikari Blood-red Parrot

อาหารสำหรับปลาหมอนกแก้ว
Blog

Hikari Tanago

อาหารสำหรับปลาขนาดเล็ก ตระกูลบาร์ป ที่กินพืช ชนิดเม็ดจมช้า ประกอบด้วยส่วนผสมสำคัญหลากหลายชนิด
Blog

Hikari Vibrabites XL

อาหารสำหรับปลาหมอและปลาน้ำจืดขนาดใหญ่
Blog

Hikari Vibra bites baby

อาหารสำหรับปลากัดและปลาน้ำจืดขนาดเล็กทุกชนิด