EHEIM

EHEIM / ปั๊มลม

Blog

EHEIM AIR 100

เครื่องเติมอากาศ สำหรับตู้ปลา ทำงานได้เงียบ สามารถปรับความเบา-เเรงได้
Blog

EHEIM Air 500

เครื่องเติมอากาศภายในบ่อ หรือตู้ขนาดใหญ่
Blog

EHEIM Air 1000

เครื่องเติมอากาศสำหรับบ่อหรือตู้ขนาดใหญ่ กำลังปั้ม 1000 ลิตร/ชม.
Blog

EHEIM AIR 200

เครื่องเติมอากาศ สำหรับตู้ปลา ทำงานได้เงียบ สามารถปรับความเบา-เเรงได้
Blog

EHEIM AIR 400

เครื่องเติมอากาศ สำหรับตู้ปลา ทำงานได้เงียบ สามารถปรับความเบา-เเรงได้