EHEIM

EHEIM / เครื่อง UV

Blog

EHEIM Reeflex UV

​เครื่องฆ่าเชื้อน้ำในตู้ปลาผ่านหลอดรังสี UV-C โดยรังสี UV-C
Blog

EHEIM UVC

เครื่องฆ่าเชื้อในน้ำ สำหรับบ่อปลา