Hikari

Hikari / Saki Hikari/อาหารปลาทะเล

Blog

Saki Marine Carnivore

อาหารประจำวันสำหรับปลาทะเลที่กินเนื้อเป็นหลัก ชนิดเม็ดจมช้า มีโปรตีนจากทะเล เเละจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ ช่วยให้ปลาเจริญเติบโตเเละมีสีสันที่สวยงามอย่างเป็นธรรมชาติ
Blog

Saki Marine Herbivore

อาหารประจำวันสำหรับปลาทะเล ที่กินพืชเป็นอาหาร อุดมไปด้วยสารอาหารจากทะเล เเละยังมีส่วนผสมของ Hikari-Germ™ จุลินทรีย์ที่มีชีวิต และมีประโยชน์ ช่วยให้ปลาได้รับสารอาหารได้อย่างเต็มที่ เเละมีสีสันที่สวยงามอย่างเป็นธรรมชาติ