Tetra

Tetra / ผลิตภัณฑ์ดูแลคุณภาพน้ำ/พืชน้ำ/Tetra Aqua

Blog

TETRA Test 6 in 1

ชุดทดสอบคุณภาพน้ำ 6 อย่างในครั้งเดียว
Blog

TETRA Aquasafe

ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพน้ำ ให้เหมาะแก่การเลี้ยงปลา
Blog

TETRA Crystal Water

ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพน้ำขุ่น ให้กลายเป็ฯน้ำที่ใสสะอาด ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง
Blog

TETRA Easy Balance

ผลิตภัณฑ์รักษาคุณน้ำให้คงที่ได้ถึงหกเดือนขยายเวลาไปจนถึงการเปลี่ยนน้ำครั้งต่อไป
Blog

TETRA pH/KH Minus

ผลิตภัณฑ์ ปรับสภาพน้ำช่วยให้ปลารู้สึกเหมือนอยู่ในเเหล่งน้ำจากธรรมชาติ
Blog

TETRA Torumin

ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพน้ำให้เหมือนกับน้ำในเขตร้อนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ (เรียกว่าน้ำดำ) เช่นเดียวกับน้ำที่ปลาพบในที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ สารสกัดจากพีทจะเปลี่ยนน้ำในตู้ปลาให้เป็นน้ำเขตร้อนที่ใสสะอาดซึ่งปลาสามารถรู้สึกสบายใจและแสดงพฤติกรรมและลักษณะเฉพาะของตัวเอง