Hikari

Hikari / อาหารปลาทอง

Blog

Hikari Goldfish Staple

อาหารประจำวัน สำหรับปลาทองและปลาคาร์พขนาดเล็ก สูตรโปรตีนมาตรฐาน
Blog

Hikari Goldfish Gold

อาหารประจำวัน สำหรับปลาทอง สูตรเร่งสี ช่วยให้ปลามีสีสันที่สดใสสวยงาม 
Blog

Sinking Goldfish Excel

อาหารสำหรับปลาทอง อาหารสูตรเร่งโต เร่งสี เน้นโครงสร้างให้ปลามีรูปทรงที่สวยงาม ชนิดเม็ดจมน้ำ
Blog

Hikari Oranda Gold

อาหารประจำวันสำหรับปลาทอง พัฒนาด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ ช่วยเสริมสร้างสีสันเเละโครงสร้างปลาให้สมบูรณ์เเข็งเเรง
Blog

Hikari Lionhead

อาหารประจำวันสำหรับปลาทอง ได้รับการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ ช่วยเสริมสร้างสีสันเเละโครงสร้างปลาให้สมบูรณ์เเข็งเเรง
Blog

Hikari Wheat-Germ mini pellet

อาหารประจำวันที่ดูดซึมได้เร็ว เเละย่อยได้ง่ายสำหรับปลาทอง ลูกปลาคาร์พ เเละปลาเขตร้อนขนาดเล็ก
Blog

Hikari Goldpros

อาหารชนิดแผ่นสำหรับปลาทอง มีส่วนของจุลินทรีย์โปรไบโอติก 2 ชนิด ช่วยให้ปลาดูดซึมสารอาหารได้อย่างเต็มที่ เเข็งเเรงเเละมีสีสันที่สวยงาม
Blog

Hikari Goldpros Vegetable

อาหารปลาทองสูตรผัก ชนิดแผ่น เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ เนื่องจากมีส่วนผสมของผักหลากหลายชนิด รูปแบบอาหาร น่ากินมากขึ้นทั้งรสชาติเเละรสส้มผัส เพื่อตอบสนองความต้องการของปลา