EHEIM

EHEIM / เครื่องกรองน้ำ/เครื่องกรองน้ำนอกตู้

Blog

EHEIM Classic

เครื่องกรองน้ำรุ่นคลาสสิค เป็นเครื่องกรองที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก สำหรับที่เริ่มต้นเลี้ยงสัตว์น้าหรือไม้น้ำ เนื่องจากเป็นเครื่องกรอง ที่มีประสิทธิภาพ ทำงานเงียบ ทนทานแข็งแรง และประหยัดพลังงาน
Blog

EHEIM Classic 1500 XL

เครื่องกรองน้ำรุ่นคลาสสิค เป็นเครื่องกรองที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก สำหรับที่เริ่มต้นเลี้ยงสัตว์น้าหรือไม้น้ำ เนื่องจากเป็นเครื่องกรอง ที่มีประสิทธิภาพ ทำงานเงียบ ทนทานแข็งแรง และประหยัดพลังงาน
Blog

EHEIM ECCO Pro

เครื่องกรองน้ำรุ่นเอคโค่ โปร เป็นเครื่องกรองที่ผสมผสานระหว่างการประหยัดพลังงาน และ ความสะดวกเข้าไว้ด้วยกัน เนื่องจากเป็นเครื่องกรองน้ำที่มีขนาดเล็กกระทัดเล็กทำให้ใช้พลังงานน้อย แต่ประสิทธิภาพการกรองดีเยี่ยม
Blog

EHEIM Professionel 4+

เครื่องกรองที่เหมาะสำหรับนักเลี้ยงปลามืออาชีพ มีเทคโนโลยีการกรองสูง และคุณสมบัติเฉพาะตัว
Blog

EHEIM Professionel 5e

เทคโนโลยีใหม่ สำหรับเครื่องกรองที่สามารถตั้งโปรแกรมการทำงานแบบไร้สาย
Blog

Professionel3 1200 XL (2080)

Professionel3 1200 XL (2080) กรองนอกตู้คุณภาพดี