Tetra

Tetra / วิตามินสำหรับปลาสวยงาม

Blog

TETRA Torumin

ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพน้ำให้เหมือนกับน้ำในเขตร้อนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ (เรียกว่าน้ำดำ) เช่นเดียวกับน้ำที่ปลาพบในที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ สารสกัดจากพีทจะเปลี่ยนน้ำในตู้ปลาให้เป็นน้ำเขตร้อนที่ใสสะอาดซึ่งปลาสามารถรู้สึกสบายใจและแสดงพฤติกรรมและลักษณะเฉพาะของตัวเอง
Blog

TETRA Vital

ผลิตภัณฑ์ส่งเสริมความมีชีวิตชีวาให้ปลาสวยงาม
Blog

Tetra Arowana Vital

วิตามินสำหรับปลาอโรวาน่า