อาหารปลากับจมูกข้าวสาลี


จมูกข้าวสาลี เป็นวัสถุดิบที่เป็นของสารอาหารที่มีประโยชน์ อุดมไปด้วยโปรตีน เเละวิตามินที่สำคัญต่อร่างกายทั้งคนเเละสัตว์ จัดเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ


อุณหภูมิน้ำกับการให้อาหารปลา


อุณหภูมิน้ำ กับ การให้อาหารมีความสัมพันธ์กันอย่างไร ??
อุณหภูมิของน้ำ สามารภเป็นตัวกำหนด ปริมาณ เเละประเภทอาหารที่ให้กับปลาได้ เพื่อให้เหมาะสม เเละไม่สงผลต่อสุขภาพของปลา เเละคุณภาพของน้ำ


การดูแลปลาในช่วงที่อาการเปลี่ยนแปลง


การดูแลปลาในช่วงที่อาการเปลี่ยนแปลง
ในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย อาจจะส่งผลให้ปลาเกิดภาวะเครียดสะสม และทำให้ปลามีอาการป่วย