White Crane Aquatech

White Crane Aquatech / ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพปลา

Blog

Super Ich

ผลิตภัณฑ์กำจัดปรสิต ในปลาสวยงามป้องกันอาการที่เกิดจากจุดขาว เชื้อรา ครีบห่อ หางห่อ
Blog

Rot Stop

ผลิตภัณฑ์ใช้ควบคุมปรสิตภายนอก และป้องกันอาการที่เกิดจากเชื้อรา เน่าเปื่อย เหงือกเน่า
Blog

Sites

ผลิตภัณฑ์ควบคุมพยาธิภายนอก และโปรโตชัวทุกชนิด เช่น เห็บปลา หนอนสมอ
Blog

Bio Tonic

สารปฏิชีวนะ สำหรับรักษาอาการที่เกิดจากเชื้อรา เเละอาการเน่าเปื่อยทุกชนิด
Blog

Midaco

ผลิตภัณฑ์ใช้สำหรับควบคุม พยาธิภายนอก โปรโตซัว แบคทีเรีย สามารถใช้ได้กับปลาทุกชนิด
Blog

Marine Cure

ผลิตภัณฑ์สำหรับปลาทะเล ป้องกันและรักษาโรคจุดขาว เชื้อรา และ Oodinium ในปลาทะเล