การดูแลปลาในช่วงที่อาการเปลี่ยนแปลง

การดูแลปลาในช่วงที่อาการเปลี่ยนแปลง ในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย อาจจะส่งผลให้ปลาเกิดภาวะเครียดสะสม และทำให้ปลามีอาการป่วย