EHEIM

EHEIM / Accessories

Blog

EHEIM Auto Feeder

เครื่องให้อาหารอัตโนมัติ สำหรับปลาสวยงาม เพียงแค่ตั้งโปรแกรมเวลาให้อาหารและปริมาณอาหาร
Blog

EHEIM TWINfeeder

เครื่องให้อาหารอัตโนมัติ มีช่องใส่อาหาร 2 ช่องสามารถใส่อาหารได้หลายรูปแบบ
Blog

EHEIM FeedingSTATION

ที่สำหรับให้อาหาร เพื่อป้องกันการกระจายของอาหาร
Blog

EHEIM Multi BOX

กล่องเอนกประสงค์ ที่จะให้คุณใช้ง่ายได้ง่ายขึ้น
Blog

EHEIM Quick Vac Pro

เครื่องดูดทำความสะอาดอีฮาม อัตโนมัติ
Blog

EHEIM Skim350

เครื่องดูดทำความสะอาดผิวน้ำ ช่วยให้น้ำดูใสสะอาดอยู่เสมอ
Blog

EHEIM Plank Tong

มือจับอีฮาม ที่ช่วยทำให้การหยิบจับทำความสะอาดตู้เป็นเรื่องง่าย
Blog

EHEIM Gravel Cleaner set

ชุดดูดทำความสะอาดพื้นตู้ที่มีประสิทธิภาพ เเละช่วยในการเปลี่ยนน้ำออกเป็นบางส่วน
Blog

EHEIM All-Purpose Brush

อุปกรณ์สำหรับล้างทำความสะอาดภายในสายยาง
Blog

EHEIM Flow Pipe

อุปกรณ์เสริมสำหรับตู้ปลา ช่วยลดความเรงของน้ำ
Blog

EHEIM VAC40

เครื่องดูดทำความสะอาดสำหรับบ่อ
Blog

EHEIM Thermocontrol e50

เครื่องทำอุณหภูมิ ภายในตู้ปลา ขนาด 50 วัตต์
Blog

EHEIM Thermocontrol e100

เครื่องทำอุณหภูมิ ภายในตู้ปลา ขนาด 100 วัตต์ เหมาะสำหรับตู้ 100-150 ลิตร
Blog

EHEIM Thermocontrol e150

เครื่องทำอุณหภูมิ ภายในตู้ปลา ขนาด 150 วัตต์ เหมาะสำหรับตู้ 200-300 ลิตร
Blog

EHEIM Thermocontrol e200

เครื่องทำอุณหภูมิ ภายในตู้ปลา ขนาด 200 วัตต์ เหมาะสำหรับตู้ 300-400 ลิตร
Blog

EHEIM Thermocontrol e250

เครื่องทำอุณหภูมิ ภายในตู้ปลา ขนาด 250 วัตต์ เหมาะสำหรับตู้ 400-600 ลิตร
Blog

EHEIM Thermocontrol e300

เครื่องทำอุณหภูมิ ภายในตู้ปลา ขนาด 300 วัตต์ เหมาะสำหรับตู้ 600-1000 ลิตร
Blog

EHEIM Thermocontrol e400

เครื่องทำอุณหภูมิ ภายในตู้ปลา ขนาด 400 วัตต์ เหมาะสำหรับตู้ 1000-1200 ลิตร