อาหารปลาในเขตร้อน

Marine A

รายละเอียด

ฮิคาริ มารีน มารีน เอ 

อาหารปลาทะเล ลักษณะเม็ดอาหารคล้ายฟองน้ำ อุดมด้วยสาหร่ายสไปรูลิน่า ช่วยเร่งสี ทั้งยังมีสารอาหารอื่น ๆ ครบถ้วน เหมาะใช้เป็นอาหารประจำวันสำหรับปลาทะเลขนาดใหญ่ เพื่อให้ปลาทะเลแสดงความงามที่แท้จริงตามธรรมชาติ

  • การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีชีวภาพคิดค้นสูตรอาหารเพื่อป้องกันปลาทะเลไม่ให้มีอาการขาดรังสีUV ซึ่งเป็นรังสีที่ได้จากแสงแดดตามธรรมชาติ เพื่อพัฒนาให้ปลาทะเลมีสีสันสวยงามตามธรรมชาติ
  • ส่วนผสมประกอบไปด้วย สาหร่ายทะเลป่น สาหร่ายสไปรูลิน่า และกรดไขมันจำเป็น เพื่อให้ตรงตามความต้องการสารอาหารของปลาทะเลขนาดใหญ่ให้มากที่สุด สารอาหารที่ครบถ้วนจะช่วยให้ปลาทะเลมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี มีสุขภาพแข็งแรง
  • เม็ดอาหารสามารถดูดซับน้ำได้อย่างรวดเร็วจนมีลักษณะคล้ายฟองน้ำ ให้รสสัมผัสที่ปลาทะเลมิอาจปฏิเสธได้
  • ช่วยลดปริมาณของเสียสะสมในน้ำซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาคุณภาพน้ำ

เหมาะสำหรับ

ปลาทะเลทุกชนิดที่มีขนาดใหญ่ที่มีความยาวมากกว่า 10 เซนติเมตรหรือ 4 นิ้วGUARANTEED ANALYSIS

Crude Protein Crude Fat Crude Fiber Moisture Ash Phosphorus
min. 47% min. 5% max. 3% max. 10% max. 17% min.0.8%

ขนาดบรรจุภัณฑ์

Marine A

ขนาด

ราคา(บาท)

110g.
220.00

สินค้าอื่นๆ

Blog

Jumbo Carnistick

อาหารแท่งขนาดใหญ่ ผลิตขึ้นมาเพื่อกระตุ้นเร่งเร้าความอยากกินอาหาร สำหรับปลากินเนื้อเขตร้อนขนาดใหญ๋
Blog

Hikari Neopros Guppy

อาหารสำหรับปลาหางนกยูง เเละปลาเขตร้อนชนิดอื่นๆ ช่วยเพิ่มสีสันให้ปลามีสีสันที่สวยงามอย่างเป็นธรรมชาติ
Blog

Hikari Vibra bites baby

อาหารสำหรับปลากัดและปลาน้ำจืดขนาดเล็กทุกชนิด
Blog

Sinking Cichlid Excel

อาหารสำหรับปลาหมอที่กินพืชเป็นหลัก มีส่วนผสมของจมูกข้าวสาลี
Blog

CRAB CUISINE

อาหารสำหรับปูเสฉวน กุ้งก้ามกราม กุ้งน้ำจืด และสัตว์น้ำอื่น ๆ
Blog

Hikari Blood-red Parrot

อาหารสำหรับปลาหมอนกแก้ว
Blog

Hikari Neopros

อาหารชนิดแผ่นสำหรับปลาเขตร้อน มีคุณค่าทางอาหารครบถ้วน อุดมไปด้วยจุลิทรีย์ที่มีประโยช์น
Blog

PAC ATTACK

อาหารสำหรับเลี้ยงน้องกบสวยงามในกลุ่มกบฮอร์นฟรอก