TETRA Complete Substrate

รายละเอียด

เต็ดตร้าแพลนท์คอมพลีทซับสเตรท 

ดินสำหรับพรรณไม้น้ำ ที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต 

- ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช ให้เติบโตอย่างเเข็งเเรง ให้ประสิทธิภาพที่ยาวนาน

- มีส่วนผสมจากธรรมชาติที่อุดมด้วยสารอาหารพิเศษและสารฮิวมิค ทำให้ได้พรรณไม่น้ำที่มีสีเขียวสวยงาม 

- มีพีทสีดำธรรมชาติที่อุดมไปด้วยฮิวมัสช่วยสร้างสภาพแวดล้อมของพื้นผิวที่สมดุล ดูเป็นธรรมชาติ

- เหมาะสำหรับ ช้ตั้งตู้ปลาใหม่พร้อมใช้งานทันที ช่วยกระตุ้นการเร่งรากของพืช ฿565.00

สินค้าอื่นๆ

Blog

TETRA Plantamin

ปุ๋ยสำหรับ พืชน้ำ มีสารอาหารที่จำเป็นเช่นเหล็กโพแทสเซียมและแมงกานีส เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
Blog

TETRA Initial Sticks

สารอาหารสำหรับพรรณไม้น้ำ ในรูปแบบเเท่ง ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชได้อย่างรวดเร็ว
Blog

TETRA pH/KH Minus

ผลิตภัณฑ์ ปรับสภาพน้ำช่วยให้ปลารู้สึกเหมือนอยู่ในเเหล่งน้ำจากธรรมชาติ
Blog

TETRA Planta Start

ปุ๋ยเม็ดสำหรับพรรณไม้น้ำ ที่เริ่มปลูกใหม่อุดมไปด้วยสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต
Blog

TRETRA Cryto

ปุ๋ยเม็ดสำหรับพรรณไม้น้ำ โดยให้สารอาหารผ่านทางรากโดยตรง
Blog

TETRA Easy Balance

ผลิตภัณฑ์รักษาคุณน้ำให้คงที่ได้ถึงหกเดือนขยายเวลาไปจนถึงการเปลี่ยนน้ำครั้งต่อไป
Blog

TETRA Aquasafe

ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพน้ำ ให้เหมาะแก่การเลี้ยงปลา